فابريکه ي هوشمندي

April 23, 2024
آخرین مورد شرکت فابريکه ي هوشمندي

امروزه، کارخانه هوشمند روند توسعه فعلی و آینده است.

 

با کار کردن WMS، AGV و AMR، این باعث انعطاف پذیری حمل و نقل برای انواع مختلف می شود.